หางาน Part Time งานพาร์ทไทม์ งานพิเศษกรุงเทพ ปี 2559 | LINE

ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับงาน Part Time และงาน Full Time ของบริษัท WIN-SENT (วินเซ็นท์) อ่านที่นี่

บริษัทวินเซ็นต์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจมามากกว่า 9 ปี มีธุรกิจสาขาต่างๆมากมาย รวมทั้งสิ้น 3 สาขา ดังนี้
 • ร้านสารพัดบริการ มีแฟรนไชส์มากกว่า 270 สาขาทั่วประเทศไทย
 • จัดจำหน่าย รวมทั้งผลิตเครื่องหยอดเหรียญประเภทอัตโนมัติ
 • จัดการและบริหารเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์

รับสมัครงาน Part Time และงาน Full Time สายงานต่างๆ ดังนี้

ฝ่ายขายเครื่องหยอดเหรียญ Sale Executive & AE

ค่าตอบแทน

 • เงินเดือน 8,000 บาทขึ้นไป
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่ารถ
 • ค่าแนะนำ
 • ค่าประชุม
คุณสมบัติที่ต้องการ
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 25 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • เคยขายของมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี (เคยขายตู้หยอดเหรียญด้วยจะดีมาก)
 • มีทักษะด้านงานขาย
 • มีทักษะด้านการประสานงาน
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
 • มีความอดทนสูง
 • สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้
 • มีรถส่วนตัว จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด

ลักษณะการทำงาน 
 • ส่งเสริมการขาย
 • ส่งเสริมการตลาด
 • ส่งเสริมการโฆษณา
 • ให้ข้อมูลในเรื่องการลงทุนกับลูกค้า
 • ประสานงานในด้านการตลาด
เงินเดือน: จ่ายตามงานที่ทำ

คุณสมบัติที่ต้องการ
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • เคยศึกษาด้านการตลาดหรือการบริหารธุรกิจ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • บุคลิกดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • คล่องตัว
 • รู้จักวางแผนการทำงาน
 • นำเสนองานได้ดี
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • หากมีความสามารถในการกล่อม, ชักจูง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
เลขานุการผู้บริหาร

ลักษณะการทำงาน 
 • บันทึกการประชุมของ MD กับฝ่ายต่างๆ
 • ติดตามผลงานจากการประชุม
 • จัดวางระบบงาน
 • จัดวางคิวงาน
 • จัดเตรียมเอกสาร
 • จัดเก็บเอกสาร
 • ประสานงานต่างๆ
เงินเดือน: จ่ายตามงานที่ทำ

คุณสมบัติที่ต้องการ
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • บุคลิกดี
 • กระตือรือร้น
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • คล่องตัว
 • วางแผนงานเป็น
 • นำเสนองานเก่ง
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านประสานงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • หากมีพื้นฐานความรู้ด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและฝ่ายจัดซื้อ HR & Purchase

ลักษณะการทำงาน
 • แสวงหาและคัดเลือกคนเข้ามาทำงาน
 • สอนงานคน
 • ฝึกคนและจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
 • จัดจ้างการผลิตงานต่างๆ
เงินเดือน: 9,000 - 12,000 บาท

คุณสมบัติที่ต้องการ
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานในฝ่ายบุคคลหรือจัดซื้อจัดจ้างไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • บุคลิกดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • คล่องตัว
 • วางแผนเก่ง
 • นำเสนองานได้ดี
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ดี
 • มีทักษะด้านการประสานงาน
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
 • มีความอดทนสูง
 • มีใบขับขี่
พนักงานด้านการออกแบบกราฟฟิก Graphic Designer

ลักษณะการทำงาน
 • ออกแบบสื่องานประเภท Offline
 • ออกแบบสื่องานประเภท Online
คุณสมบัติที่ต้องการ
 • ไม่จำกัดเพศ
 • เป็นคนไทย
 • ไม่จำกัดสาขา
 • มีความกระตือรือร้น
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • กล้าแสดงออก
 • มีความรู้ในเรื่อง Photoshop CS5
 • มีความรู้ในเรื่อง Illustrator CS5
 • มีความรู้ในเรื่อง Dreamwaver CS5
 • มีความรู้ในเรื่อง Flash CS5
 • สามารถออกแบบกราฟฟิกคอมพิวเตอร์ได้
 • ถ้ามีความรู้ในเรื่อง HTML หรือ Flash Action Script จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • กรุณาแนบผลงานมาด้วย
พนักงานการเทคนิคคอมพิวเตอร์ Technical Support

ลักษณะการทำงาน
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาปวส - ปริญญาตรี
 • ไม่จำกัดสาขา
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีความรู้ในระดับช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
 • รักการทำงานในด้านการบริการ
 • ใจเย็น
 • สุภาพ
 • กระหายความรู้
 • กล้าแสดงออกในด้านการแสดงความคิดเห็น
 • ให้คำอธิบายการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ได้อย่างผู้เชี่ยวชาญ
 • เดินทางไปต่างจังหวัด และขับรถยนต์ได้
ธุรการด้านการประสานงานทั่วไป

ลักษณะการทำงาน
 • ทำงานที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดการเอกสารให้เป็นระบบระเบียบ
 • รับสายโทรศัพท์ และทำงานด้านการประสานงานต่างๆ
คุณสมบัติที่ต้องการ


 • เพศหญิง
 • อายุ 20 - 25 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • จบการศึกษาด้านการบริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้
 • พิมพ์งานเก่ง
 • ทำงานเกี่ยวกับเอกสารเก่ง
 • สามารถรับงานและส่งงานทางอีเมล์ได้
 • มีน้ำเสียงร่าเริงแจ่มใส
 • อัธยาศัยดี
 • รู้จักสนทนา
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีไหวพริบ
 • ประสานงานเก่ง
 • บุคลิกดี
 • คล่องตัว
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านธุรการหรือธนาคาร จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
ฝ่ายการเงินและการควบคุมสต๊อกสินค้า

ลักษณะการทำงาน
 • ดูแลงานด้านบันทึกการเงิน
คุณสมบัติที่ต้องการ
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือมีประสบการณ์ด้านงานบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินหรือสต๊อกสินค้าไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงานได้
 • บริหารและควบคุมสต๊อกสินค้าได้เป็นอย่างดี
พนักงานหน้าร้านตำบลท่าพริก จังหวัดตราด

ลักษณะการทำงาน
 • บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้งาน
 • บันทึกรับบิล
 • บริหารสต๊อกสินค้า
สวัสดิการ
 • เงินเดือน
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
คุณสมบัติที่ต้องการ
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวช - ปวส
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • รู้จักสนทนา
 • ชอบทำงานด้านการบริการ
 • ไหวพริบดี
 • ซื่อสัตย์
 • อดทน
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
 • พิมพ์ดีดได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานบริการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานด้วยตนเองได้ที่
บริษัทวินเซ็นต์ เซ็นเตอร์เซอร์วิสกรุ๊ป จำกัด
2220 / 21 - 22 ซอยรามคำแหง 36 / 1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Search